Новини

България ще участва в споделяне на отворени образователни ресурси

България ще участва в споделяне на отворени образователни ресурси

Увеличават се децата със специални образователни потребности

Увеличават се децата със специални образователни потребности

Не стигат учителите по математика и физика

Не стигат учителите по математика и физика

Благополучие и характер през 21 век: Фестивал за позитивно образование и...

Благополучие и характер през 21 век: Фестивал за позитивно образование и образованието за развитие на характера в България

Унифициран български жестов език

Унифициран български жестов език

РЕГИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОДКРЕПЯЩАТА СРЕДА В СМОЛЯН

РЕГИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОДКРЕПЯЩАТА СРЕДА В СМОЛЯН

Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието

Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието

40% от българските учители ще се пенсионират в следващите осем години

40% от българските учители ще се пенсионират в следващите осем години

Международна конференция за приобщаващо образование

Международна конференция за приобщаващо образование