Книжарница

Игра "Играй-познай"

Комплект от 52 карти за римуване (26 римуващи се двойки). Върху едната страна на картата има картина, а върху другата – надпис. Възрастният прочита надписа върху картата, а детето трябва да...

Автор: Катерина Щерева

20.00 лв

Игра "Кажи ми рими"

Познавателна игра, която подпомага усвояването на четенето. На улица 'Кажи ми рими' има 10 къщи, в които живеят само думи, които се римуват. Можете ли да ги откриете? На гърба на всяка къща са...

Автор: Катерина Щерева

25.00 лв

ЧЕТЕНЕТО И СВЪРЗАНИ ФАКТОРИ

Монографията „Четенето и свързани фактори“ е своеобразно продължение на предходната книга на автора („Фонологичното осъзнаване на децата /превенция на дислексия/“). Основният...

Автор: Катерина Щерева

25.00 лв

Фонологичното осъзнаване на децата /превенция на дислексия/

Монографията „Фонологичното осъзнаване на децата /превенция на дислексия/“ отразява назрялата необходимост в съвременната българска изследователска наука за изследване на...

Автор: Катерина Щерева

18.00 лв

Сборник с доклади и добри практики от Национална конференция "Ресурсните учители...

Сборникът, който заедно с колегите от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град (РЦПППО – София-град) и Националната асоциация на ресурсните...

Автор:

10.00 лв

Функционално оценяване в приобщаващото образование

Функционалната оценка на специалните образователни потребности е важна част от цялостното предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детските градини, училища,...

Автор: Калоян Дамянов

20.00 лв

Мотивация за неагресивно поведение

„Мотивация за неагресивно поведение“ е методическо ръководство за учители, което цели да подкрепи процеса на формиране на социални умения, като средство за превенция на агресивните...

Автор: Александър Кръстев

9.00 лв

Помощникът на учителя в приобщаващото образование

Учебникът „Помощникът на учителят в приобщаващото образование“ от Калоян Дамянов представя най-важните теоретични концепции и практически аспекти от работата на тези нови за нашата...

Автор: Калоян Дамянов

8.00 лв