Книжарница

Сборник с доклади и добри практики от Национална конференция "Ресурсните учители...

Сборникът, който заедно с колегите от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град (РЦПППО – София-град) и Националната асоциация на ресурсните...

Автор:

10.00 лв

Функционално оценяване в приобщаващото образование

Функционалната оценка на специалните образователни потребности е важна част от цялостното предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детските градини, училища,...

Автор: Калоян Дамянов

20.00 лв

Мотивация за неагресивно поведение

„Мотивация за неагресивно поведение“ е методическо ръководство за учители, което цели да подкрепи процеса на формиране на социални умения, като средство за превенция на агресивните...

Автор: Александър Кръстев

9.00 лв

Помощникът на учителя в приобщаващото образование

Учебникът „Помощникът на учителят в приобщаващото образование“ от Калоян Дамянов представя най-важните теоретични концепции и практически аспекти от работата на тези нови за нашата...

Автор: Калоян Дамянов

8.00 лв