Новини

ДАРЕНИЕ НА БРАЙЛОВИ МАШИНИ

17 Януари 2019

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Стара Загора получи брайлови...

В БЪЛГАРИЯ СЕ ВЪВЕЖДА ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В УЧИЛИЩАТА

08 Януари 2019

В рамките на сътрудничество между Министерство на образованието и науката и UNICEF, в България започва...

Зимна школа за училищно приобщаване 2019 г.

12 Декември 2018

Имаме удоволствието да Ви поканим на поредното издание на нашата Зимна школа за училищно приобщаване. Тази...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕПИЛЕПСИЯ - РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ"

10 Октомври 2018

ПОКАНА Асоциацията на родителите на деца с епилепсия (АРДЕ) Ви кани да вземете участие в Национална...

Актуални обучения

Иновации за успешно лидерство на педагогически специалисти

Иновации за успешно лидерство на...

Националният институт за образование и...

Агресивни прояви в детската градина

Агресивни прояви в детската градина

Въпросът за агресията в ранна детска...

Изграждане и функциониране на екипи за подкрепа на личностното развитие в...

Изграждане и функциониране на екипи за...

Националният институт за образование и...

Квалификация на учители

Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието

Техники за работа с деца и ученици с...

Курсът е насочен към организацията на...

Подкрепа и обучение на деца и ученици с емоционално-поведенчески разстройства.

Подкрепа и обучение на деца и ученици с...

Учениците, които страдат от емоционални...

Методики за чуждоезиково обучение при ученици със специални образователни...

Методики за чуждоезиково обучение при...

Обучението се опира на концепцията за...