Новини

Кръгла маса на тема „Приобщаващото образование и жестовият език в България"

13 Октомври 2017

Национална асоциация на ресурсните учители в България и Фондация „Заслушай се”, имат удоволствието да...

България трябва да намали университетите на 10

10 Октомври 2017

Концентрация на ресурсите в консолидирана научна система е ключът за ефективно финансиране на научните...

Да караш велосипед в час, или защо децата не трябва да стоят мирно

03 Октомври 2017

Работата в офис обичайно протича така: отивате там в 8 часа сутрин, сядате на бюро и прекарвате пред компютър...

41 РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕДИАТОРИ В 4 МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪРА ЗАПОЧНАХА ДЕЙНОСТ

28 Септември 2017

Над 200 учители са обучени да работят с деца от уязвими групи по програма BG06 “Деца и младежи в риск“,...

Актуални обучения

Обучение „Помощници за фина моторика и графомоторни умения

Обучение „Помощници за фина моторика и...

Специална възможност: Как да...

СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ- ФАКТОР В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКИ

СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ- ФАКТОР В РАННОТО...

Сензорната интеграция е основен фактор,...

Квалификация на учители

Делегирани бюджети – теория и практика

Делегирани бюджети – теория и практика

 Програмата цели да запознае...

Технологии за работа с ученици със специфични нарушения на способността за учене

Технологии за работа с ученици със...

Програмата представя образователни и...

Методики за чуждоезиково обучение при ученици със специални образователни...

Методики за чуждоезиково обучение при...

Обучението се опира на концепцията за...