Новини

Зимна школа за училищно приобщаване 2019 г.

12 Декември 2018

Имаме удоволствието да Ви поканим на поредното издание на нашата Зимна школа за училищно приобщаване. Тази...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕПИЛЕПСИЯ - РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ"

10 Октомври 2018

ПОКАНА Асоциацията на родителите на деца с епилепсия (АРДЕ) Ви кани да вземете участие в Национална...

МОН СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

09 Октомври 2018

Почти 53 000 учители в следващите три години ще се квалифицират за работа по най-новите стандарти в...

ДНИ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

08 Октомври 2018

ПОКАНА Над 20 образователни и културни организации, институции и общности, се обедиха в неформална...

Актуални обучения

Иновации за успешно лидерство на педагогически специалисти

Иновации за успешно лидерство на...

Националният институт за образование и...

Агресивни прояви в детската градина

Агресивни прояви в детската градина

Въпросът за агресията в ранна детска...

Изграждане и функциониране на екипи за подкрепа на личностното развитие в...

Изграждане и функциониране на екипи за...

Националният институт за образование и...

Квалификация на учители

Планиране, организация, управление и контрол на образователния процес в...

Планиране, организация, управление и...

Въвеждащо и продължаващо обучение за...

Сензорна интеграция при деца и ученици със СОП

Сензорна интеграция при деца и ученици...

Програмата интерпретира...

Логопедичната работа в подкрепа на приобщаващото образование

Логопедичната работа в подкрепа на...

Логопедичната работа е важна част от...