Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕПИЛЕПСИЯ - РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ"

10 Октомври 2018

ПОКАНА Асоциацията на родителите на деца с епилепсия (АРДЕ) Ви кани да вземете участие в Национална...

МОН СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

09 Октомври 2018

Почти 53 000 учители в следващите три години ще се квалифицират за работа по най-новите стандарти в...

ДНИ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

08 Октомври 2018

ПОКАНА Над 20 образователни и културни организации, институции и общности, се обедиха в неформална...

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОДГОТОВКА НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ ЗА ПРИОБЩАВАЩО...

02 Октомври 2018

На 28.09.2018г. в парк-хотел Москва Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) проведе ФИНАЛНА...

Актуални обучения

Иновации за успешно лидерство на педагогически специалисти

Иновации за успешно лидерство на...

Националният институт за образование и...

Агресивни прояви в детската градина

Агресивни прояви в детската градина

Въпросът за агресията в ранна детска...

Изграждане и функциониране на екипи за подкрепа на личностното развитие в...

Изграждане и функциониране на екипи за...

Националният институт за образование и...

Квалификация на учители

Организация на адаптиране на учебното съдържание и образователната среда

Организация на адаптиране на учебното...

Курсът е насочен към организацията на...

Особености в оценяването и работата с деца и ученици с множество увреждания

Особености в оценяването и работата с...

Децата и учениците с множество...

Обучение по предпрофесионална подготовка на големи ученици с множество...

Обучение по предпрофесионална...

Разработването на подходящи обучителни...