Новини

ПОДПИСАН Е КОЛЕКТИВНИЯТ ТРУДОВ ДОГОВОР В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И...

11 Юни 2018

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателите на национални представителните...

СЪЗДАДЕН Е ПОСТОЯНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ОБХВАЩАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В...

07 Юни 2018

Правителството одобри създаването на постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по...

КАТЯ КОЛИНС: БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ СА МНОГО ДОБРЕ ПОДГОТВЕНИ, СЪРДЕЧНИ И...

07 Юни 2018

В сградата на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование –София-град (РЦПППО)...

НАРУ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: "ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ В МЛАДЕЖКИ...

05 Юни 2018

От днес започва обучение в сградата на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование...

Актуални обучения

Работа по случай с деца със специални образователни потребности и с деца в риск в...

Работа по случай с деца със специални...

Обучението въвежда практическото...

Помощници за фина моторика и графомоторни умения за деца със затруднения и СОП

Помощници за фина моторика и...

Поради големия интерес и често...

Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието

Техники за работа с деца и ученици с...

Национален институт за образование и...

Квалификация на учители

Сензорна интеграция при деца и ученици със СОП

Сензорна интеграция при деца и ученици...

Програмата интерпретира...

Логопедичната работа в подкрепа на приобщаващото образование

Логопедичната работа в подкрепа на...

Логопедичната работа е важна част от...

Сензорна интеграция - фактор в ранното детско развитие. Теория и практики

Сензорна интеграция - фактор в ранното...

Сензорната интеграция е основен фактор,...