Сензорна интеграция - фактор в ранното детско развитие. Теория и практики

Сензорна интеграция - фактор в ранното детско развитие. Теория и практики - 2018-04-16

Поради изключително големия интерес организираме втора дата на обучението на тема: „Сензорна интеграция – фактор в ранното детско развитие. Теория и практика. Настоящият курс е одобрен със заповед №РД09-1980/31.03 на Министъра на образованието и наукатаи има УИН: 68290015

Обучението ще се проведе на 16 април от 9:30 до 17:30 часа в сградата на РЦПППО – София-град, адрес: жк Слатина, ул. Владово №1.

Сензорната интеграция е основен фактор, оказващ силно влияние върху ранното детско развитие. Успешната адаптация, пълноценно общуване и справянето с всички правила/ситуации/изисквания в структурираната учебна среда са основни предизвикателства за всяко дете. За да се справи с тях, детето се нуждае от сензорен опит и познания за собственото тяло и света около себе си.

Познаването на процеса на сензорна интеграция в норма и патология, е изключително важен фактор за успешната работа с деца и ученици със СОП и условие за успешното им приобщаване.Работещите с деца със СОП, огромен процент, от които имат нарушена сензорна преработка в различна степен, се нуждаят от теоритична и практическа подготовка, за да познават и отговарят на специфичните им нужди.

Целите на обучението са запознаване със сензорната интеграция като процес- същност, механизми на протичане, значение за ранното детско развитие; разглеждане на нарушенията на сензорната интеграция- сензорно интегративна дисфункция /СИД/- етиология, ранна симптоматика, проявления; формиране на осъзнато разбиране за влиянието на СИД върху развитието, поведението и представянето на детето в детската градина/училище; Запознаване с основни стратегии за успешно приобщаване на детето със СИД в детската градина/училище- адаптиране на материали, структуриране на средата и др.

Всички участници в обучението ще имат въжможност и да видят много от техниките в специалната сензорна зала в РЦПППО София-град.

Обучението е насочено към учители – начален етап; педагогически съветници, психолози ; възпитатели в общежитие ; логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Обучител е Анна Динчева, която е магистър по специална педагогика. Сензорен терапевт. Изкарала обучение по сензорна интеграция при проф.Кристияне Кул и един от малкото сензорни терапевти в страната.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверение с образователни кредити.

Таксата на обучението е 68 лв.

Заявки се приемат до 13 април на email nioppbg@gmail.com и на тел. 0877/ 183 624.Регистрацията се счита за направена след попълването на регистрационна форма и изпратено сканирано платежно нареждане за заплатена такса.