Книжарница

Приобщаваща интелигентност при педагогическите специалисти

Приобщаващата интелигентност е необходимо умение, което трябва да развием в себе си в един нов свят, който...

Автор: Александър Кръстев

15.00 лв

Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения

"Логопедия" е третото издание на книгата, преработено и допълнено с нова, актуализирана информация както в теоретичен, така и в практическо - приложен аспект. Първият раздел съдържа основния...

Автор: Цветанка Ценова

35.00 лв

Говорна терапия

"Говорна терапия" е шести поред труд на проф. дпн Цветанка Ценова, продължение и доразвитие на издадената през 2001 г. "Терапия на артикулационните нарушения". Тук говорната патология е подробно...

Автор: Цветанка Ценова

35.00 лв

Формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици

Методическото ръководство е пряко насочено към преподаване по специалната програма по полезни умения при зрително затруднени ученици както в специалното училище, така и в условията на...

Автор: Мира Цветкова-Арсова

24.00 лв

Ориентиране и мобилност

Учебникът по ориентиране и мобилност предлага един добър баланс на теоретична информация и директна практическа подготовка с описание на всички по-важни мобилни техники. Учебникът се...

Автор: Мира Цветкова-Арсова

20.00 лв

Обучение на сляпоглухи деца и юноши

В книгата са разгледани причините за сляпоглухотата, нейната същност, зараждането на идеята за обучение на сляпоглухи, особеностите в развитието на тази категория лица. Описани са основните...

Автор: Мира Цветкова-Арсова

30.00 лв

Монтесори методът и приобщаващата образователна среда

В съвременните условия пред специалистите е поставена изключително сложна и отговорна задача-да организират образователната среда по такъв начин, че всяко дете да се чувства комфортно,...

Автор: Неда Балканска

22.00 лв

Четенето и свързани фактори

Монографията „Четенето и свързани фактори“ е своеобразно продължение на предходната книга на автора („Фонологичното осъзнаване на децата /превенция на дислексия/“). Основният...

Автор: Катерина Щерева

25.00 лв

Фонологичното осъзнаване на децата /превенция на дислексия/

Монографията „Фонологичното осъзнаване на децата /превенция на дислексия/“ отразява назрялата необходимост в съвременната българска изследователска наука за изследване на...

Автор: Катерина Щерева

18.00 лв

Сборник с доклади и добри практики от Национална конференция "Ресурсните учители...

Сборникът, който заедно с колегите от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град (РЦПППО – София-град) и Националната асоциация на ресурсните...

Автор:

10.00 лв

Функционално оценяване в приобщаващото образование

Книгата не е налична

Функционалната оценка на специалните образователни потребности е важна част от цялостното предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детските...

Автор: Калоян Дамянов

20.00 лв

Мотивация за неагресивно поведение

 „Мотивация за неагресивно поведение“ е методическо ръководство за учители, което цели да подкрепи процеса на формиране на социални умения, като средство за превенция на...

Автор: Александър Кръстев

9.00 лв