Управление на предизвикателно и агресивно поведение

Предизвикателното и агресивно поведение на децата и учениците е специфично отражение на социалната агресия. При децата има специфична форма на агресия, която се проявява в една или друга степен в различните периоди от тяхното развитие. Социалната значимост на детската агресия, нейните специфични модели на проявление изправят педагози и специалисти пред необходимостта от разработване на умения и стратегии за нейното овладяване. Използването на програми за управление на детското поведение и емоции е ключово важно за развитието на самоконтрол и самокорекция сред подрастващите.

Програмата е насочена към:

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежитие
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Цели на програмата:

 • Развиване на социални умения в учениците като средство за формиране на позитивна нагласа спрямо учебния процес и взаимоотношенията им в средата;
 • Превенция на дезадаптивно и предизвикателно поведение сред подрастващите със средствата на социалния тренинг за базови умения и развиване на реална самооценка и самоконтрол;
 • Развиване на умения за самоконтрол, самокорекция на поведението.

Методи на обучение
1. Тренинг - групова психологическа работа. 2. Създаване на мозъчни карти. 3. Теоретична част 4. Интерактивни игри 5. Експериментална тренингова програма за превенция на предизвикателно и агресивно поведение.

Лектори: 

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помогащите специалисти.

Калина Христова е магистър по психология. Работи като координатор на регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Има опит в работа с деца със специални образователни потребности и деца в конфликт със закона. Завършила програма за организирани на общности на Държавния департамент на САЩ.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com