Ролята на специалиста в ранната детска възраст – фактор за пълноценно учене и успех

През последните години образованието в ранна детска възраст се превърна в широко разпространен обществен проблем, който изисква освежаване на разбирането на предучилищните педагози по темата. Ранното развитие е чувствителен и динамичен период, който оставя траен отпечатък върху пълноценна реализация на по-късен етап от живота. През тези първи години децата овладяват умения, които са от решаващо значение за бъдещото им развитие и включване в социалния живот и образователната система. Програмата има за цел да насочи педагозите  към важността на тяхната роля в изграждането на тези умения. По време на обучението ще се разгледат възможностите за промяна на средата в стимулираща образователна среда и прилагането на разнообразни възможности за учене. Ще се обърне внимание на ролята на родителя и връзката с него за формирането на личността на детето.

Целите, които си поставя обучителната програма са:

  1.      Подчертаване ролята и значението на учителите за успешното развитие на децата в ранна възраст.
  2.      Повишаване на разбирането за ранното детство като изключително важен период за осигуряване на приобщаващо образование на детето.
  3.      Подкрепа от педагозите към родителите за осигуряване на най-благоприятна среда за насърчаване на физическото, социалното, емоционалното и познавателно развитие на децата в ранна възраст;
  4.      Ранно идентифициране на деца в риск от проблеми в развитието и ранна интервенция;

Програмата е насочена към:

  • учители - начален етап
  • учители - детска градина
  • директори
  • заместник директори
  • педагогически съветници, психолози
  • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Лектори:

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Работи като координатор на регионален екип за подкрепа за личностното развитие. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помогащите специалисти.

Брой кредити: 1

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com