Приобщаващи стратегии за STEM преподаване

Обучението по STEM е начин за преодоляване на прекъснатата връзка между науката и изкуствата и използване на принципите на изкуствата, за да се постигне максимален резултат от обучението. Креативността и въображението, които лежат в основата на изкуствата, се съчетават с критичната мисъл и разследване на STEM. Наука, технологии, инженерство и математика са основни основни моменти в съвременните образователни системи. Курсът на обучение ще се фокусира върху обогатяване на STEM учебната програма чрез иновативни дейности за ученици, налични учебни и преподавателски ресурси, както и обогатяване на уменията на преподавателя за приобщаване и мотивиране на техните ученици. Този курс е обучение на учители, който има за цел да подкрепи училищния педагозите с нов и иновативен подход за преподаване: На участниците се предлагат педагогически и дидактически подходи към STEM в образованието.

Целите, които си поставя обучителната програма са:

1. Развиване в ученици на интердисциплинарни умения в унисон с образованието на 21-ви век

2. Развиване на творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация.

3. Включване на изследователски принципи и силно адаптивна рамка, която да отговаря на различните нужди на учениците

4. Насърчаване на любов към ученето.

Програмата е насочена към:

  • учители - начален етап
  • учители - прогимназиален етап
  • учители - гимназиален етап
  • педагогически съветници, психолози
  • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  • възпитатели в общежитие

Лектори:

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Работи като координатор на регионален екип за подкрепа за личностното развитие. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помогащите специалисти.

Брой кредити: 1

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com