Превенция на професионалното прегаряне в учителската професия - Burn-out синдром

Стресът в работата, по данни на различни престижни европейски организации, е най-разпространеният здравен и професионален проблем и засяга между 1/3 от всички работещи. Учителската професия е сред най-стресогенните, а работещите в сферата на образованието са сред най-засегнатите от различни професионални заболявания, особено тези от системен характер, като хронична умора, високо кръвно, диабет, автоимунни заболявания, алергии. Учителският труд поражда сериозна умора, напрежение и професионален стрес. Учителският труд поражда сериозна умора, напрежение и професионален стрес, който може да достигне в отделни моменти и при отделни колеги до т.н. „професионално прегаряне”. 

Цели на програмата:

 1. Повишаване на ефективността на служителите, измерена като съотношение между резултати от труда и вложени ресурси (физическо и психическо усилие).
 2. Запознаване с характеристиките на стреса и професионалното изпепеляване (бърнаут), факторите и проявите.
 3. Разпознаване на евентуални проявления на бърнаут.
 4. Достъп до личностни ресурси за контрол върху стреса и превенция на професионалното прегаряне.

Програмата е насочена към: 

 • Учители – начален етап
 • Учители – прогимназиален етап
 • Учители – гимназиален етап
 • Директори
 • Заместник-директори
 • Ръководител направление ИКТ
 • Педагогически съветници, психолози
 • Възпитатели в общежитие
 • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
 • Учители - предучилищно образование

Методите на обучение:

1. Тренинг - групова психологическа работа.
2. Създаване на мозъчни карти.
3. Психологически тестове.
4. Самонаблюдение.
5. Интерактивни игри
6. Методи за релаксация и самовнушение.

Лектор: Александър Кръстев, доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помогащите специалисти.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1173/25.01.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com