Практически насоки в прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование

Обучението цели да предостави множество насоки за подкрепа на училищните директори в приложението на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. Разглеждат се както нормативните изисквания, така и решение на практически казуси при прилагането на наредбата.

Обучението кореспондира с цялостната политика по приобщаващо образование, които регламентира Законът за предучилищното и училищното образование.

Цели на програмата:

  • Подобряване на капацитета на директорите и учителите в детските градини и училищата по отношение на приобщаващото образование;
  • Информиране за различните модели на приобщаващо образование и формите на обща и допълнителна подкрепа;
  • Управление на специфични приобщаващи ресурси в подкрепа на личностното развитие;
  • Планиране на общообразователната среда чрез универсален дизайн.

Програмата е насочена към:

  • Учители – начален етап 
  • Учители – прогимназиален етап 
  • Учители – гимназиален етап 
  • Директори
  • Заместник-директори
  • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Лектор: Калоян Дамяновдоктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши училища. Учредител и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com