НЕНАСИЛСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Програма „Ненасилствена комуникация в образователна среда“ комбинира метода за общуване без агресия и форум театъра. Теорията на Розенберг се прилага в защитената среда на форум театъра, предлаган от Боал.

Програмата е насочена към всички педагогически специалисти –общообразователни учители в предучилищен, начален и основен етап на образование, психолози, логопеди, специални педагози, ресурсни учители, които са пряко свързани с образованието на деца и ученици. 

Модулите на програмата включват въведение в модела на ненасилствена, комуникация, разработен от Маршал Розенберг, както и практикуване на езикови и комуникационни умения, предполагащи общуване без агресия.

Ще бъдат застъпени четирите компонента на модела за ненасилствената комуникация: Наблюдение, Чувства, Осъзнаване на потребностите и ценностите и Изказване на желанията за конкретни действия.

По време на обучението участниците ще имат възможността да изпробват в защитена среда методите на общуване като се използват елементи на форум-театъра и инпро театър.

Сред целите на програмата е участниците да се запознаят с модела на ненасилствена комуникация, да повишат разбирането за важността на изказа, идентифициране и споделяне на чувствата и насърчаване към конкретни действия, да тренират умения за наблюдения, изказване на чувства, потребности, да развият умения за ефективно общуване с деца, младежи, родителите и с партньорски институции.

Програмата е насочена към:

  • Учители – начален етап
  • Учители – прогимназиален етап

  • Учители – гимназиален етап
  • Директори

  • Заместник-директори
  • Педагогически съветници, психолози

  • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  • Учители - предучилищно образование

Лектори: 

Калина Христова - бакалавър и магистър по психология. Работи като координатор на регионален екип за подкрепа за личностното развитие. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. 

Ралица Попова - част от Сдружение „Знание“ Ловеч от 2002 година, а от 2005 година е негов изпълнителен директор. Директор на Център за професионално обучение „Знание“. Икономист, специалност „Маркетинг“ и магистратура „Мениджмънт в образованието на възрастни“. Г-жа Попова завършва Българско училище за политика през 2008 година и CommunityLeadershipInstitute, САЩ през 2012 където надгражда знанията си и обогатява опита си като обучител и експерт в неформалното обучение. Преминала е над 10 обучения за обучители по различни теми, последното от които е Треньорската програма „Заедно в пъстър свят“ на Международна Асоциация Стъпка по стъпка. Има над 15 години стаж в разработването, организирането и реализирането на програми за обучения на възрастни. Водила е обучения на различни целеви групи сред които: младежи от уязвими общности, вкл. роми, учители, директори на детски градини, представители на общински администрации. Има опит в работа с междукултурни екипи и проекти. Координирала е над 50 проекта в областта на образованието, социалното включване и гражданското участие.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-3389/23.11.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена:  Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com