Изграждане и организиране на подкрепяща среда в детската градина и училището

Обучението е съобразено с изискванията за приобщаващо образование и цели да осигури възможности на учителите да променят средата в която работят. В темата се разглежда както физическата среда, така и осигурявате на дейността на различните специалисти и методики за работа. В рамките на обучението участниците се научават да прилагат "Оценка на училищната среда" като практически инструмент в педагогическата практика.

Цели на обучението:

  • Подобряване на капацитета на директорите и учителите в детските градини и училищата по отношение на приобщаващото образование;
  • Информиране за различните модели на приобщаващо образование и формите на обща и допълнителна подкрепа;
  • Управление на специфични приобщаващи ресурси в подкрепа на личностното развитие;
  • Планиране на общообразователната среда чрез универсален дизайн.

Програмата е насочена към: 

  • Учители – начален етап
  • Учители – прогимназиален етап
  • Учители – гимназиален етап
  • Директори
  • Заместник-директори
  • Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Лектор: 

Калоян Дамяновдоктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши училища. Учредител и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Калина Христова, бакалавър и магистър по психология. Работи като координатор на регионален екип за подкрепа за личностното развитие. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участва  в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com