Делегирани бюджети – теория и практика

Програмата цели да запознае ръководния екип на училището или детската градина с актуалната нормативна уредба за прилагане на делегираните бюджети. Подпомагане на вземане на управленски решения и изработване на вътрешни правила за организация на работата. Запознаване с формулата за разпределяне на средствата получени по единни разходни стандарти. Практически задачи за разработване на бюджет определени по формула от ПРБК. Стъпки за промяна на утвърдения бюджет. Капиталови разходи. 

Цели на програмата:

  • Запознаване с нормативната уредба за съответната финансова година на директора и заместник директора на детската градина или училището;
  • Формиране комптенетности за изготвяне на бюджет за календарната година на училището или детската градина;
  • Формиране комптентност за вземане на управленски решения.

Програмата е насочена към:

  • Директори 
  • Заместник-директори

Лектор: Лиляна Минкова, изпълнителен директор на НИОПП и НАРУ. С богат опит в финансовото ръководене и бюджетиране. Магистър по финанси и отличен презентатор.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Рамерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com