Управление на приобщаващото образование

Обучението е насочено към изграждане на управленски практики в екипите на детските градини и училищата при реализиране на приобщаващо образование. Отразяват се основните елементи свързани с планирането и организацията на екипите за подкрепа на личностното развитие, координиращите екипи и изграждане на инструменти за оценка на приобщаващата среда. Обучението е с практическа насоченост и повишава капацитета на цялостното управление на образователната институция. 

Програмата е насочена към: 

  •         Учители – начален етап 
  •         Учители – прогимназиален етап 
  •         Учители – гимназиален етап 
  •         Директори 
  •         Заместник-директори 
  •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Цели на обучението:

  •         Подобряване на капацитета на директорите и учителите в детските градини и училищата по отношение на приобщаващото образование;
  •         Информиране за различните модели на приобщаващо образование и формите на обща и допълнителна подкрепа;
  •         Управление на специфични приобщаващи ресурси в подкрепа на личностното развитие;
  •         Планиране на общообразователната среда чрез универсален дизайн.

Лектор: Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши училища. Учредител и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com