Управление на предизвикателно и агресивно поведение

Предизвикателното и агресивно поведение на децата и учениците е специфично отражение на социалната агресия. При децата има специфична форма на агресия, която се проявява в една или друга степен в различните периоди от тяхното развитие. Социалната значимост на детската агресия, нейните специфични модели на проявление изправят педагози и специалисти пред необходимостта от разработване на умения и стратегии за нейното овладяване. Използването на програми за управление на детското поведение и емоции е ключово важно за развитието на самоконтрол и самокорекция сред подрастващите.

Програмата е насочена към:

 •         Учители – начален етап
 •         Учители – прогимназиален етап
 •         Учители – гимназиален етап
 •         Директори
 •         Заместник-директори
 •         Педагогически съветници, психолози
 •         Възпитатели в общежитие
 •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Цели на програмата:

 •         Развиване на социални умения в учениците като средство за формиране на позитивна нагласа спрямо учебния процес и взаимоотношенията им в средата;
 •         Превенция на дезадаптивно и предизвикателно поведение сред подрастващите със средствата на социалния тренинг за базови умения и развиване на реална самооценка и самоконтрол;
 •         Развиване на умения за самоконтрол, самокорекция на поведението..

Лектори: 

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа за личностното развитие и преподавател в НБУ и Педагогически колеж - Плевен. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помагащите специалисти. Водеш на работилници за родители и обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ.

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Има завършен курс по Ранно детско развитие към Централния Европейски университет в Будапеща. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. Хоноруван преподавател към НБУ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com