Трансформиращ коучинг 10Х. Приложение в образованието

Обучителния курс  ще даде в ръцете на  учителите необходимите инструменти, за да могат те да преминат от традиционния стил на преподаване към по-ефективния за развитието на учениците подход, който е насочен към скрития им потенциал.Коучинг подходът позволява бърза идентификация на проблемите, както и ресурсите на ученика – неговите силни и слаби страни. Фокусът е върху развитие на силните страни, което мотивира коучирания, генерира желание за усвояване на знания и поддържане на комуникация. Този подход предоставя на учителите инструменти за стимулиране на креативността и любознателността на учениците. Иновативното при коучинга е, че учителят престава да задава въпроса: „Защо съществува проблем?“, а пита: „Как да постигнем това, което искате?“.  Този модел създава в учениците същата нагласа, което им дава възможност да определят и постигат целите си, а коучът – учител  ги придружава в този процес по най-достъпния и подходящ начин.

Програмата е насочена към:

  •         учители - начален етап
  •         учители - прогимназиален етап
  •         учители - гимназиален етап
  •         директори
  •         заместник директори
  •         педагогически съветници, психолози
  •         възпитатели в общежитие
  •         корепетитори, хореографи, треньори
  •         логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  •         специални педагози

 

Сред целите на програмата са да се даде възможност на участниците да усвоят и започнат да използват задаването на коучинг въпроси. ; да се обогати преподавателската и педагогическата работа на учителите с нови ефективни коучинг-методи.; да се придаде „добавена стойност“ към професионално и личностно развитие на уастниците.;да се усъвършенства техните социални умения чрез  коучинг поведение.;да се надгради способността им за управление на взаимоотношенията с учениците и родителите.;да се развие и усъвършенства индивидуалния и групов вътрешен контрол и емоционална компетентност.; да се подпомогне процеса на даване на положителна и отрицателна обратна връзка на учениците от техните учители и по между им.; да се намали нивото на стрес в работата и засили чувството на удовлетворение от нея.

 

Лектори:

Албена Славова е лайф коуч, тренер, арт терапевт и ментор за позитивни промени в живота. Нейният професионален опит като коуч в България и чужбина е тясно свързан с преодоляването на кризи и трансформация в мисленето. Работи по уникална технология за разкриване на личното призвание в живота. Има многогодишен опит и отделя специално внимание на младежи със СОП.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-317/16.01.2019 г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com