Сензорна интеграция - фактор в ранното детско развитие. Теория и практики

Сензорната интеграция е основен фактор, оказващ силно влияние върху ранното детско развитие. Успешната адаптация, пълноценно общуване и справянето с всички правила/ситуации/изисквания  в структурираната учебна среда са основни предизвикателства за всяко дете. За да се справи с тях, детето се нуждае от сензорен опит и познания за собственото тяло и света около себе си. Познаването на процеса на сензорна интеграция в норма и патология, е изключително важен фактор за успешната работа с деца и ученици със СОП и условие за успешното им приобщаване.Работещите с деца със СОП, огромен процент, от които имат нарушена сензорна преработка в различна степен, се нуждаят от теоретична и практическа подготовка, за да познават и отговарят на специфичните им нужди.

Цели на програмата:

  •         Запознаване  със сензорната интеграция като процес- същност, механизми на протичане, значение за ранното детско развитие.
  •         Разглеждане на нарушенията на сензорната интеграция- сензорно интегративна дисфункция /СИД/- етиология, ранна симптоматика, проявления
  •         Формиране на осъзнато разбиране за влиянието на СИД върху развитието, поведението и представянето на детето в детската градина/училище
  •         Запознаване с основни стратегии за успешно приобщаване на детето със СИД в детската градина/училище- адаптиране на материали, структуриране на средата и др.

 Програмата е насочена към:

  •         Учители – начален етап
  •         Педагогически съветници, психолози
  •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Лектор: Анна Иванова е магистър по специална педагогика. Сензорен терапевт. Изкарала обучение по сензорна интеграция при проф. Кристияне Кул и един от малкото сензорни терапевти в страната.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1980/31.03.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com