Приобщаващи стратегии за STEM преподаване

Обучението по STEM е начин за преодоляване на прекъснатата връзка между науката и изкуствата и използване на принципите на изкуствата, за да се постигне максимален резултат от обучението. Креативността и въображението, които лежат в основата на изкуствата, се съчетават с критичната мисъл и разследване на STEM. Наука, технологии, инженерство и математика са основни основни моменти в съвременните образователни системи. Курсът на обучение ще се фокусира върху обогатяване на STEM учебната програма чрез иновативни дейности за ученици, налични учебни и преподавателски ресурси, както и обогатяване на уменията на преподавателя за приобщаване и мотивиране на техните ученици. Този курс е обучение на учители, който има за цел да подкрепи училищния педагозите с нов и иновативен подход за преподаване: На участниците се предлагат педагогически и дидактически подходи към STEM в образованието.

Програмата е насочена към:

  • учители - начален етап
  • учители - прогимназиален етап
  • учители - гимназиален етап
  • педагогически съветници, психолози
  • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  • възпитатели в общежитие

Целите, които си поставя обучителната програма са:

  •        Развиване в ученици на интердисциплинарни умения в унисон с образованието на 21-ви век
  •        Развиване на творчество, сътрудничество, критично мислене и комуникация.
  •        Включване на изследователски принципи и силно адаптивна рамка, която да отговаря на различните нужди на учениците
  •        Насърчаване на любов към ученето.

Лектори:

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Има завършен курс по Ранно детско развитие към Централния Европейски университет в Будапеща. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. Хоноруван преподавател към НБУ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа за личностното развитие и преподавател в НБУ и Педагогически колеж - Плевен. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помагащите специалисти. Водеш на работилници за родители и обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-176/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com