Превенция на професионалното прегаряне в учителската професия - Burn-out синдром

Стресът в работата, по данни на различни престижни европейски организации, е най-разпространеният здравен и професионален проблем и засяга между 1/3 от всички работещи. Учителската професия е сред най-стресогенните, а работещите в сферата на образованието са сред най-засегнатите от различни професионални заболявания, особено тези от системен характер, като хронична умора, високо кръвно, диабет, автоимунни заболявания, алергии. Учителският труд поражда сериозна умора, напрежение и професионален стрес. Учителският труд поражда сериозна умора, напрежение и професионален стрес, който може да достигне в отделни моменти и при отделни колеги до т.н. „професионално прегаряне”. 

Цели на програмата:

 •  Повишаване на ефективността на служителите, измерена като съотношение между резултати от труда и вложени ресурси (физическо и психическо усилие).
 •  Запознаване с характеристиките на стреса и професионалното изпепеляване (бърнаут), факторите и проявите.
 • Разпознаване на евентуални проявления на бърнаут.
 • Достъп до личностни ресурси за контрол върху стреса и превенция на професионалното прегаряне.

Програмата е насочена към: 

 •         Учители – начален етап
 •         Учители – прогимназиален етап
 •         Учители – гимназиален етап
 •         Директори
 •         Заместник-директори
 •         Ръководител направление ИКТ
 •         Педагогически съветници, психолози
 •         Възпитатели в общежитие
 •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
 •         Учители - предучилищно образование

Лектор:

Александър Кръстев е доктор по психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа за личностното развитие и преподавател в НБУ и Педагогически колеж - Плевен. Обучител по ранно детско развитие и професионално прегряване при помагащите специалисти. Водеш на работилници за родители и обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1173/25.01.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com