Подкрепа на професионалисти чрез взаимно учене

Програмата „Подкрепа на професионалисти чрез взаимно учене“е насочена към всички педагогически специалисти –общообразователни учители в предучилищен, начален и основен етап на образование, психолози, логопеди, специални педагози, ресурсни учители, които са пряко свързани с образованието на деца и ученици. Ще се разгледа модела на социално учене и ползите от създаване на учещи се общности. Ще бъдат представени и ще се даде възможност за изпробване на  различните методи за изграждане на професионално учещи се общности. Чрез включване в програмата се очаква участниците да повишат мотивацията си за професионално развитие и компетенции, а също така да се използва и за превенция на бърнаута при учителите.

Програмата е насочена към:

 

 • учители - предучилищно образование
 • учители - начален етап
 • учители - прогимназиален етап
 • учители - целодневна органзация
 • учители - гимназиален етап
 • директори
 • заместник директори
 • педагогически съветници, психолози
 • корепетитори, хореографи, треньори
 • логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

 

Целите на програмата са участниците:

 •        Да се запознаят с моделите за изграждане на професионална учеща се общност
 •        Да повишат разбирането за важността на формирането на подкрепяща се общност от професионалисти
 •        Да развият умения за самоорганизиране на ученето и взаимно учене с колеги
 •        Да споделят и търсят общи решения и подкрепа

 

Лектор: 

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Има завършен курс по Ранно детско развитие към Централния Европейски университет в Будапеща. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. Хоноруван преподавател към НБУ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Курсът е утвърден със заповед № РД09-176/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена:  Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com