Подкрепа и обучение на деца и ученици с емоционално-поведенчески разстройства.

Учениците, които страдат от емоционални и поведенчески разстройства (ЕПР), често изпитват сериозни затруднения да контролират поведението си и да се съсредоточат върху работата си в класната стая. Такива деца и ученици често не са в състояние да контролират импулсите си и емоционалното си равновесие –  необходими условия за усвояване на учебния материал и ефективно социално взаимодействие със съучениците и педагогическия състав. Невъздържаното, буйното и депресивното поведение е сериозно предизвикателство за учителите, особено в приобщаващата група или класна стая.

Обучението дава практически насоки за справяне с проблемното поведение, които ще помогнат за по-ефективното усвояване на учебния материал и ще бъдат от полза на всички ученици в класа да бъдат по-спокойни и мотивиране да учат. По време на обучението ще бъде предложен план за управление в клас, който е специално пригоден да отговори на специфичните нужди на учениците с ЕПР.

Програмата е насочена към:

  •         учители - начален етап
  •         учители - прогимназиален етап
  •         педагогически съветници, психолози
  •         възпитатели в общежитие
  •         корепетитори, хореографи, треньори
  •         логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  •         корепетитори, хореографи, треньори
  •         лични асистенти
  •         помощник на учителя

 

Сред целите на програмата са запознаване със специфичните прояви на ЕПР – причини, основни симптоми; идентификация на образователните потребности в зависимост от типа на ЕПР; общи техники за справяне с проблемното поведение в класната стая; специфични стратегии – проактивни интервенции, позитивна поведенческа подкрепа и други; функционална оценка на поведението и създаване на поведенчески план.

 

ЛекторАлбена Игнатова е доктор по специална психология. Води лекционни курсове и упражнения във висши училища в България. Доказан експерт в сферата на специалната психология, приобщаващото образование, логопедията и социалната работа. 

Нина Василева -  магистър по социална психология и клиничен психолог с придобита специалност в Медицински университет - Варна. Сертифициран психотерапет с над десет годишен опит в областта на детската психология и ранното детско развитие. Обучител и специалист в областта на приобщаващото образование и оказването на методическа подкрепа на педагогически специалисти в училища и детски градини.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1132/04.07.2018г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com