НЕНАСИЛСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Програмата „Ненасилствена комуникация в образователна среда“ комбинира метода за общуване без агресия и форум театъра. Теорията на Розенберг се прилага в защитената среда на форум театъра, предлаган от Боал.

Програмата е насочена към всички педагогически специалисти –общообразователни учители в предучилищен, начален и основен етап на образование, психолози, логопеди, специални педагози, ресурсни учители, които са пряко свързани с образованието на деца и ученици. 

Модулите на програмата включват въведение в модела на ненасилствена, комуникация, разработен от Маршал Розенберг, както и практикуване на езикови и комуникационни умения, предполагащи общуване без агресия.

Ще бъдат застъпени четирите компонента на модела за ненасилствената комуникация: Наблюдение, Чувства, Осъзнаване на потребностите и ценностите и Изказване на желанията за конкретни действия.

По време на обучението участниците ще имат възможността да изпробват в защитена среда методите на общуване като се използват елементи на форум-театъра и инпро театър.

Програмата е насочена към:

  •         Учители – начален етап
  •         Учители – прогимназиален етап
  •         Учители – гимназиален етап
  •         Директори
  •         Заместник-директори
  •         Педагогически съветници, психолози
  •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  •         Учители - предучилищно образование

 

Сред целите на програмата е участниците да се запознаят с модела на ненасилствена комуникация, да повишат разбирането за важността на изказа, идентифициране и споделяне на чувствата и насърчаване към конкретни действия, да тренират умения за наблюдения, изказване на чувства, потребности, да развият умения за ефективно общуване с деца, младежи, родителите и с партньорски институции.

Лектори: 

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Има завършен курс по Ранно детско развитие към Централния Европейски университет в Будапеща. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. Хоноруван преподавател към НБУ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Ралица Попова - част от Сдружение „Знание“ Ловеч от 2002 година, а от 2005 година е негов изпълнителен директор. Директор на Център за професионално обучение „Знание“. Икономист, специалност „Маркетинг“ и магистратура „Мениджмънт в образованието на възрастни“. Г-жа Попова завършва Българско училище за политика през 2008 година и CommunityLeadershipInstitute, САЩ през 2012 където надгражда знанията си и обогатява опита си като обучител и експерт в неформалното обучение. Преминала е над 10 обучения за обучители по различни теми, последното от които е Треньорската програма „Заедно в пъстър свят“ на Международна Асоциация Стъпка по стъпка. Има над 15 години стаж в разработването, организирането и реализирането на програми за обучения на възрастни. Водила е обучения на различни целеви групи сред които: младежи от уязвими общности, вкл. роми, учители, директори на детски градини, представители на общински администрации. Има опит в работа с междукултурни екипи и проекти. Координирала е над 50 проекта в областта на образованието, социалното включване и гражданското участие.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-317/16.01.2019 г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена:  Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com