Методики за чуждоезиково обучение при ученици със специални образователни потребности

Обучението се опира на концепцията за приобщаващо образование за всички ученици. Много често децата и учениците със специални образователни потребности са изключени от часовете по чужд език. В рамките на тренинга се придобиват умения за адаптиране на учебното съдържание по чужд език за ученици със специални образователни потребности. Обучението е подходящо както за учители по чужд език, така и за начални и ресурсни учители.

Програмата е насочена към:

  •         Учители – начален етап
  •         Учители – прогимназиален етап
  •         Учители – гимназиален етап
  •         Директори
  •         Заместник-директори
  •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

 

Цел на програмата е да се запознаят участниците с различни подходи за адаптиране на учебното съдържание по чужд език за ученици със специални образователни потребности: -усвояване на практически умения за изготвяне на план за подкрепа по чужд език -умения за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. 

 

Лектори: 

Калоян Дамяновдоктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши училища. Учредител и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

 

Константин Поборников

 

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 2

ЦенаРазмерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com