Използване на помощни средства в предучилищното и училищното образование за развиване на фина моторика и графомоторни умения за деца и ученици със затрудения и СОП

Програмата "Използване на помощни средства в предучилищното и училищно образование за развиване на фина моторика и графомоторни умения за деца и ученици със затрудения и СОП" е насочена към повишаване на компетенциите и уменията на учителите в начален етап, логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители при използването на съвременни методи и помощни средства за развиване на графични умения и фина моторика при деца и ученици със затруднения и специфични образователни потребности.

Целта на програмата е да повиши педагогическите компетентности на учителите от подготвителна група и начален етап, ресурсните учители, рехабилитатори и логопеди, като предстaви съвременни методи и помощни средства, които се използват за формиране и развиване на фината моторика и графомоторните умения при работа с деца и ученици със затруднения и специални образователни потребности.

Програмата е насочена към:

  •         Учители – начален етап
  •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Лектор: Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши училища. Учредител и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1991/31.03.2017г. на министъра на образованието и науката.

Цена на обучението: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com