Изграждане и организиране на подкрепяща среда в детската градина и училището

Обучението е съобразено с изискванията за приобщаващо образование и цели да осигури възможности на учителите да променят средата в която работят. В темата се разглежда както физическата среда, така и осигурявате на дейността на различните специалисти и методики за работа. В рамките на обучението участниците се научават да прилагат "Оценка на училищната среда" като практически инструмент в педагогическата практика.

Програмата е насочена към: 

  •         Учители – начален етап
  •         Учители – прогимназиален етап
  •         Учители – гимназиален етап
  •         Директори
  •         Заместник-директори
  •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

Цели на обучението:

  •         Подобряване на капацитета на директорите и учителите в детските градини и училищата по отношение на приобщаващото образование;
  •         Информиране за различните модели на приобщаващо образование и формите на обща и допълнителна подкрепа;
  •         Управление на специфични приобщаващи ресурси в подкрепа на личностното развитие;
  •         Планиране на общообразователната среда чрез универсален дизайн.

 

Лектори: 

Калоян Дамяновдоктор по специална педагогика. Стипендиант на програмата на правителството на Сингапур за управление на образованието. Завършил програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Магистър по интеркултурен и екологичен мениджмънт на училищата от Ca Foscari University, Италия. Магистър по логопедия. Магистър по социална работа с деца в риск. Образователен експерт и преподавател в няколко висши училища. Учредител и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Калина Христова е бакалавър и магистър по психология. Има дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности и деца с предизвикателно поведение. Участвала е в редица програми и квалификации в областта на ранното детско развитие и приобщаващото образование в Норвегия, Дания, Холандия. Има завършен курс по Ранно детско развитие към Централния Европейски университет в Будапеща. Завършила е стипендиантска програма за организиране на общности на Държавния департамент на САЩ. Обучител по програма „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ. Хоноруван преподавател към НБУ. Председател на Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ).

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com