Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с интелектуални затруднения

Програмата “Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с интелектуални затруднения“ е насочена към развиване на знания, умения и компетентности на учителите за осигуряване на допълнителна подкрепа на децата и учениците с интелектуални затруднения в образователния процес.

Курсът на обучение е насочен към организацията за предоставяне на допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с интелектуални затруднения  на базата на извършената оценка на индивидуалните им потребности от екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището. С изясняване на проблема за видовете допълнителна подкрепа,  плана за подкрепа, ресурсното подпомагане на деца и ученици с интелектуални затруднения в процеса на обучението им.

Обучението е насочено към индивидуалната работа на участниците  с практическа насоченост.

Програмата е насочена към:

  •         Учители – начален етап
  •         Учители – прогимназиален етап
  •         Учители – гимназиален етап
  •         Заместник-директори
  •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

 

Целта на обучението е участниците да се запознаят с предоставянето на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с интелектуални затруднения в образователния процес.

 

Лектори:                                             

Жана Атанасова е доктор на педагогически науки и доцент по специална педагогика. Има собствено изследване свързано с използването на различни помощно-технически средства в приобщаването на ученици със специални образователни потребности.

Цветомира Ангелова е доктор по специална психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Доказан експерт в сферата на специалната психология – деца и ученици с атипично развитие и автор на множество публикации по темата.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-223/02.02.2018г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се сериозни отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com