Делегирани бюджети – теория и практика

Програмата цели да запознае ръководния екип на училището или детската градина с актуалната нормативна уредба за прилагане на делегираните бюджети. Подпомагане на вземане на управленски решения и изработване на вътрешни правила за организация на работата. Запознаване с формулата за разпределяне на средствата получени по единни разходни стандарти. Практически задачи за разработване на бюджет определени по формула от ПРБК. Стъпки за промяна на утвърдения бюджет. Капиталови разходи. 

Програмата е насочена към:

  •         Директори 
  •         Заместник-директори

Цели на програмата:

  •         Запознаване с нормативната уредба за съответната финансова година на директора и заместник директора на детската градина или училището;
  •         Формиране компетентности  за изготвяне на бюджет за календарната година на училището или детската градина;
  •         Формиране компетентност за вземане на управленски решения.

 

Лектор: Лиляна Минкова е с дългогодишен опит в управлението на финанси  и бюджетирането. Магистър по финанси и отличен презентатор.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com