Аутизъм-поглед отвътре. Техники за работа с деца и ученици с разстройства от аутистичен спектър

Програмата “ Аутизъм – поглед отвътре. Техники за работа с деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър“ е насочена към развиване на знания, умения и компетентности на учителите за осигуряване на по-добра среда и подкрепа в образователния процес на децата и учениците от аутистичния спектър.

Курсът е насочен към организация и адаптиране на учебното съдържание и образователната среда за ученици с разстройства от аутистичния спектър.  Прилагането на видове модели при адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности води до подобряване на обучителните им способности, усъвършенстване на уменията им  и  лесно усвояване на трудния за тях учебен материал. По време на курса участниците ще се запознаят с техники и добри практики за работа с деца и ученици от аутистичния спектър. Обучението е насочено към индивидуалната работа на участниците  с практическа насоченост.

Програмата е насочена към:

  •         учители - прогимназиален етап
  •         учители - гимназиален етап
  •         заместник директори
  •         педагогически съветници, психолози
  •         логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители

 

Целта на обучението е участниците да се запознаят с техники и добри практики за работа с деца и ученици с разстройства от  аутистичния спектър, включени в процеса на обучението на детската градина и училището.

Лектор: 

Цветомира Ангелова - доктор по специална психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Доказан експерт в сферата на специалната психология – деца и ученици с атипично развитие и автор на множество публикации по темата.

Курсът е утвърден със заповед  РД09-1735/27.06.2019г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com