Арт техники за развитие на индивидуалността при деца и ученици от предучилищна и училищна възраст

Програмата е насочена към участниците за получаване на информация и практически насоки свързани с използването на различни арт техники за личностното развитие на деца и ученици от предучилищна и училищна възраст в образователния процес.

Цели на програмата:
Целта на програмата е насочена да запознае участниците с техники в арт терапията за разкриване и развитие на индивидуалните способности на деца и учениците от предучилищна и училищна възраст.

Програмата е насочена към:

  •         Учители – начален етап
  •         Учители – прогимназиален етап
  •         Учители от детските градини
  •         Педагогически съветници, психолози
  •         Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители 

Лектор: Жана Атанасова е доктор на педагогически науки и доцент по специална педагогика. Има собствено изследване свързано с използването на различни помощно-технически средства в приобщаването на ученици със специални образователни потребности.

Цена на обучението: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com