Арт техники за развитие на индивидуалността при деца и ученици от предучилищна и училищна възраст- 2 част

Практическата Програма по Арт терапия – работа с различни художествени материали и техники е насочена към повишаване  компетенциите на педагогическите специалисти в направление педагогика, психология, специална и социална педагогика. Тя  продължава  работата  с изкуство  за развитие на детската индивидуалност в различните  възрастови групи - деца и ученици, както и деца със СОП.

Заниманията с изкуство стимулират децата за опознаване езика на материалите,  полагането  на линия и цвят в пространството на  листа, усет за ритъм и звук в изграждането  на композиция, изучаване на движенията  и жестовете  на собственото тяло като самостоятелен израз  в една творческа атмосфера,  в условия на  спонтанност и свобода на израза. Сред темите се включват работа върху пространство, работа с глина, работа с хартия, игри с движения.

Програмата е насочена към:

  •        учители - начален етап
  •        учители - прогимназиален етап
  •        учители - гимназиален етап
  •        педагогически съветници, психолози
  •        логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители
  •        учители - предучилищно образование
  •        учители - целодневна организация

 

Целите на обучението са съобразени и насочени  към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти, свързани с Повишени и актуализирани знания за различните художествени материали – видовете бои и пастели, глина, въглен, картон, природни материали, готови изображения, фотографии и илюстрации. Начин на работа с тях. Цветовете и използването им - нюанси и светлосенки. Образи и символи за себеизразяване. Линията като графичен израз и използването и за идентификация. Изучаването на природните ритми и изграждането на композиции.

 

Лектор: Дора Балти работи като специален педагог и арт-терапевт с деца със специални образователни потребности. Арт-терапевтичната ѝ практика се осъществява в страната и в чужбина. Дора Балти има авторска методика "10 арт-техники за развитие на индивидуалността", адресиране към деца от предучилищна и училищна възраст, както и към деца и ученици със специални образователни потребности. 

Курсът е утвърден със заповед № РД09-1132/04.07.2018г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Цена: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация: 0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com