Агресивни прояви в детската градина

Програмата е насочена към участниците за получаване на информация за агресивните прояви свързани с причините, факторите за агресията в детството и техники за превенция на агресивното поведение в детската градина.

Програмата е насочена към:

  •        Педагогически персонал в детските градини

Цели на програмата:
Целта на програмата е насочена към развиване на компетентностите на детските учители за спецификата на агресивните прояви в детската градина и техники за превенции на агресията.

Лектори:

Жана Атанасова е доктор на педагогически науки и доцент по специална педагогика. Има собствено изследване свързано с използването на различни помощно-технически средства в приобщаването на ученици със специални образователни потребности.

Цветомира Ангелова - доктор по специална психология. Действащ психолог в регионален екип за подкрепа на личностното развитие. Доказан експерт в сферата на специалната психология – деца и ученици с атипично развитие и автор на множество публикации по темата.

Цена на обучението: Размерът се определя съобразно броя на участниците, местонахождението. Предвиждат се отстъпки за цялостни екипи на детски градини и училища. Възможност за организиране на обучението на работното място или изнесено.

Курсът е утвърден със заповед № РД09-2819/17.07.2017г. на министъра на образованието и науката.

Брой кредити: 1

Удостоверение: НИОПП е вписан в регистъра на МОН за квалификация на педагогически специалисти и издава удостоверения с образователни кредити.

За повече информация:  0877 183 624 или на nioppbg@gmail.com