Изследвания

Изследване по проект "Erasmus 4 VIP" което има за цел да идентифицира нови начини, по които младите хора с увреждания, особено със зрителни увреждания, да се ангажират повече в различни социални и образователни дейности. За да се постигне тази цел, консорциума по проекта, състоящ се от пет партньори от Румъния, Гърция, България, Македония и Кипър. НАРУ е организацията партньор по проекта от българска страна.

Изследването се фокусира основно върху следните теми:

  • x Реалното ниво на включване и участие на младите хора със зрителни увреждания в обучителните мобилности;
  • x Участието на младите хора със зрителни увреждания в общността;
  • x Участието на младите хора със зрителни увреждания в НПО;
  • x Наличната подкрепа, предоставена за интегриране на младите хора със зрителни увреждания;
  • x Нивото на споделянето на информация за европейските възможности за обучение чрез неправителствени организации, училища, информационни центрове за младите хора със зрителни увреждания;

Цялото изследване може да прочетете от тук.