ВЪВ ВАРНА СЕ ПРОВЕДОХА ДВЕ ОБУЧЕНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА

На 9 и 10 май, 2017 година, във Варна, НИОПП проведе две обучения фокуса на които беше организацията на допълнителната подкрепа в училище и помощните средства, които специалистите използват при работата си с деца със специални потребности. 

На 9 май в темата си "Организация на допълнителната подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата", Калина Христова от НАРУ представи различните законови норми в новия закон, които вече се прилагат по отношение на организиране на работата на ресурсните и общообразователните специалисти, в частта за приобщаващо образование. Тя също така запозна участниците с практически насоки, които да им помогнат  в организирането на допълнителната подкрепа. 

На 10 май лектор беше Ана Янина -специалисти по въпросите на хората с увреждания и собственик на "АлтерКонсулт". По време на нейното обучение “Помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности“, тя показа основни групи помощни средства, които се прилагат в приобщаващото образование. Обърна внимание на различните ниско и високотехнологични устройства, както и на такива, с които можем да се снабдим лесно. 

Събитията са под наслов "Два дни, две обучения, две теми", като следващата серия семинари предстои в гр. Пловдив на 2 и 3 юни.