Увеличават се децата със специални образователни потребности

Децата със специални образователни потребности в страната стават все повече. Броят им се увеличава с около 1000 годишно. Данните са на Асоциацията на ресурсните учители. Според тях в момента децата със специални образователни потребности са над 15 хиляди. Ресурсните учители обаче, недостигат. В области, като Габрово, Добрич, Кърджали и Кюстендил, те са по-малко от 30. Най-много ресурсни учители има в София-град и в Търговище.

Вальо и Рени са в четвърти клас. Усвояват учебния материал по-трудно от съучениците си. Вальо има здрвословни проблеми, а Рени обучителни трудности.

Наталия Ботева – начален учител в 140 СУ “Иван Богоров”, София: “Самият учител трябва да има нужната подготовка, за да може да се справи с такива деца, но тъй като в класовете има и други деца, не може да се обръща внимание само на едно дете. ”

Вальо и Рени получават помощ от ресурсен учител, който следи развитието им. В училището има още 35 деца със специални образователни потребности. Ресурсните учители са двама. Людмила Митъркова работи с общо 20 деца

Людмила Митъркова – ресурсен учител в 140 СУ “Иван Богоров”, София: “Състоянието на децата е много различно и понякога е доста трудно. Някои от децата са в много по-емоционално тежко състояние.

В училището работят и психолози логопеди и педагогически съветници, които също помагат на децата със специални образователни потребности.

Мая Зафирова – директор на 140 СУ “Иван Богоров”, София: “Имаме нужда от привличане на още ресурсни учители, което най-вероятно ще стане следващата година. При положение, че имаме необходимият брой ученици, ние сме длъжни по закон и трябва да осигурим средства.

Децата със специални образователни потребности, които имат нужда от ресурсни учители, се увеличават всяка година.

Калоян Дамянов – директор на регионален център за приобщаващо образование, София: ‘Ако преди време просто тези деца са минавали за мързеливи и за несправящи се в училище, то сега с повишаване компетентността на учителите се разпознава,че децата имат обучителни трудности, имат определени затруднения, които биват преодолявани посредством дейността на ресурсния учител. ”

Според Дамянов, ресурсните учители се увеличават, но недостигат заради нарастващите потребности на децата.

Калоян Дамянов – директор на регионален център за приобщаващо образование, София: “Идеята е да се привличат нови млади колеги чрез нашите стажантски програми, но има и друг подход – да се преквалифицират специалисти. ”

Ресурсни учители се намират по-трудно в големите градове, защото заплатата от около 1000 лева не е привлекателна за младите кадри.

Източник: БНТ