Уницеф проведе кръгла маса: „Подготовка и подкрепа за учителите за приобщаващо образование“

Събитието е част от инициативата на УНИЦЕФ „Заедно от детската градина“, която цели създаване на приобщаваща среда за всички деца още от детската градина 

Днес /28.03.2017/ се проведе кръгла маса на тема „Подготовка и подкрепа за учителите за приобщаващо образование“, реализирана с подкрепата на УНИЦЕФ и Министерството на образованието.

Целта на срещата бе обмяна на опит и изграждане на общо разбиране за необходимостта от допълнителна подготовка на учителите за приобщаващо образование.

Участие в дискусията взеха Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, д-р Жералдин Сканлън, консултант приобщаващо образование към УНИЦЕФ и преподавател в Университет Дъблин Сити, Жералдин Френч, ръководител програма „Ранно образование“ в Университет Дъблин Сити, доц. д-р Мария Трифонова, Институт за Изследване на населението и човека към БАН, представители на Министерство на образованието и науката, на водещи университети от цялата страна и на неправителствени организации.

  

 „Правото на образование е основно човешко право на всяко дете – без значение на неговия етнос, националност, религия или социален статус – и то трябва да бъде безплатно. Днес повече от 17 000 деца със специални нужди посещават масови детски градини и училища в България. Въпреки това още хиляди деца остават извън образователната система или не могат да се възползват пълноценно от учебната програма. За да се осъществява на практика приобщаващото образование за всички деца - и в частност за децата със специфични нужди - е необходима промяна на социалните норми, политики и практики. Промяната изисква цялостна стратегия за предварително обучение и продължаващо професионално развитие, която да позволява на учителите ефективно да се справят с предизвикателствата на приобщаването, осигурявайки подкрепа за учене на всяко дете" – заяви Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ в България.

 Кръглата маса бе организирана по повод изследване на нагласите на учителите в детските градини, поръчано от УНИЦЕФ и проведено от Българска академия на науките.

 Резултатите показват, че 72,6% от учителите подкрепят приобщаващото образование, като основа за напредъка на всяко дете. Според тях това може да се случи само, ако са налице необходимите ресурси, подготовка и продължаваща подкрепа. Само половината от участниците смятат, че нямат необходимата професионална подготовка за приобщаващо образование. Другите пречки пред реализиране на приобщаващото образование, идентифицирани от учителите, са големият брой деца в групите, недостатъчната подкрепа от страна на специалистите-психолози, логопеди и др., както и страхът, че децата няма да бъдат приети от другите деца и родители.

Участниците в кръглата маса се обединиха около разбирането, че учителите, техните знания, нагласи и умения имат ключова роля за успеха на приобщаващо образование и трябва да бъдат предприети решения в тази насока. Обсъжданията подчертаха необходимостта от засилване подкрепата за учителите и ролята на университетите в тази насока. Също така се подчерта и необходимостта от асистенти на учителите в класовете, където има 1-3 деца със СОП.