Участие в младежкия проект "I'm Here"

Национална асоциация на ресурсните учители /НАРУ/ с помощта на Национален институт за образование и приобщаващи политики /НИОПП/  търси млади участници по проект на организацията Aveiro Viva за периода 04-08 септември 2017. 

Aveiro Viva e организация в Португалия, която работи с млади хора в неравностойно положение заедно с Асоциацията на ресурсните учители по проекта "I'm Here".  

Целта на проекта е да събере 36 участника от държави като: Румъния, Естония, Словения, Македония,Португалия и България.

По време на самия проект ще се обменя опит в сферата на социалните дейности, ще вземете участие в различни уъркшопи, ще се запознаете с културата на различните държави и най-вече на Португалия. 

Разходите по пътуване, настаняване  и храната се поемат от проекта. От вас е само доброто настроение и желанието за комуникация. 

Ако сте между 16-25 години /проектът е с младежка насоченост/,  владеете базисно /разговорно/ ниво по английски и имате желание да се включите в проекта, не се притеснявайте да ни потърсите.

Тел. 0888 99 96 12  или на e-mail: venzy_v@abv.bg или office@niopp.eu