РЕГИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОДКРЕПЯЩАТА СРЕДА В СМОЛЯН

В Смолян се провежда обучение на тема: "Изграждане и организиране на подкрепяща среда в детската градина и училището". В семинара, организиран от РУО-Смолян, се включиха над 130 директори и учители от училищата в цялата област. Водещ на обучението е д-р Калоян Дамянов. Той запозна участниците с най-новите концепции за изграждане на подкрепяща среда в училище. С нагледни средства бяха визуализирани конкретни практически стратегии в подкрепа на личностното развитие в класните стаи.

Мария Семерджиева, Началник на РУО-Смолян откри семинара, като подчерта важното значение за въвеждането на приобщаващо образование в цялата област.