ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ ЗА РАННОТО ДЕТСТВО НА ВОДЕЩ АВСТРАЛИЙСКИ ПЕДИАТЪР

Уважаеми представители на академичната общностна СУ "Свети Климент Охридски",

Представителството на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) в България и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да Ви поканят на публична лекция, посветена на значението на ранното детско развитие.

„Ранното детство – от раждането до постъпването в училище, в контекста на човешкото развитие: научни доказателства, значение и възможности“

На 22 март, от 10.00 до 12.00 „Аула“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Проф. Франк Оберклайд, изследовател и педиатър, Директор на Центъра за общностна грижа за детско здраве към Кралската детска болница в Мелбърн, Австралия.

Лекцията на проф. Обeрклайд разглежда най-новите данни за развитието на детето в ранна възраст, влиянието на условията на средата върху формирането на мозъка и биологичните механизми, върху които тези процеси оказват въздействие, в т.ч. здравето, поведението, ученето и цялостното благосъстояние на децата. Извежда се ключовата роля на отзивчивите и предвидими взаимоотношенията родител-дете за оптимално изграждане на здрава „мозъчна архитектура“. Подчертава се възможността за осигуряване на оптимално развитие и намаляване на неравенствата в развитието на децата, чрез прилагана на целенасочени дейности по превенция, фокусирани върху справяне с рисковите фактори.

Моля Ви да споделите поканата със студенти и колеги, които смятате, че могат да проявят интерес към тематиката. Ще бъде осигурен синхронен превод на български език.

Изпращаме линк за регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/1rTY2RiGC-1-Zwu0y7Bt6_6YNoglaxXLgZguRFfhO8hs/edit