Публична лекция на президента на Индия Н.Пр. г-н Рам Натх Ковинд

На 5 септември 2018г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя публична проява в рамките на официалното посещение в България на Президента на Република Индия Н. Пр. г-н Рам Натх Ковинд. Президентът Ковинд говори на тема “Education as an instrument of change and shared prosperity” („Образованието като инструмент за промяна и всеобщо благополучие“). Визита от такъв ранг се случва в българо-индийските отношения след 15-годишна пауза. Датата на лекцията съвпада и с Деня на учителя в Индия, който е в част на д-р Сарвепали Радхакришнан, бивш президент на Индия, учен, държавник и забележителен философ. 

Лекцията на г-н Ковинд е единствената общаствена проява в рамките на 3-дневното му посещение в нашата страна. На лекцията присъстваха представители на други дипломатически мисии у нас, заместник-министърът на образованието и науката г-жа Деница Сачева, ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, членова на академичната общност в България, както и много приятели на Индия. По време на лекцията си г-н Ковинд изказа благодарност на индийските учители, учени и прествавители на академичнисте среди, които докато черпят от вековните традиции на Индия в ученето и мъдростта, допринасят за репутацията на Индия като световна сила в знанието. 

Президентът на Индия посочи също така, че има много общо между България и Индия, като това, че и двата народа са представители на вековни цивилизации, познати още в древността, като доказателства за това има още от IV в. пр. н. е. от времето на династията на Маурите, но  и сходствата между индийската писменост брахми и древната българска глаголица. 

Сред акцентите по време на лекцията на г-н Ковинд изтъкна, че между България и Индия има силно сътрудничество в областта на образованието, технологиите и науката. Той подчерта, че "образованието и стремежът към познание служат на множество цели. В основата си те удовлетворяват човешкото любопитство и стремежа към по-добро разбиране на вселената. Но придобитото знание е приложимо при разрешаването на непосредствените проблеми, както и за посрещането на различните предизвикателства пред нашите общества." И допълни: "Образователната ни система, придобиването на знанич у нас и усилията ни в по-общ социално-инокомически план са насочени към осигуряването на успешно бъдеще на новите поколения, както по отношение на потенциали им на заетост, така и по отношение на присона им за благополучие на обществото. 

В края на своята лекция, Н. Пр. г-н Рам Натх Ковинд припомни, че векът на технологиите и новите изобретения, в кйто живеем сега, ни отправя множество въпроси и предизвикателства и доваби, че "Образователната система и университетите ни ще трябва да намерят отговорите, които обществото очаква. ... България и Индия винаги са били средища и на традициите и на промяната." и завърши лекцията си, като пожела на присъстващите да запазят изследователския си дух и жаждата за знание, за да могат те да сплотяват народите ни все по-крепко.