ПРОВЕЖДА СЕ ЗИМНА ШКОЛА ЗА УЧИЛИЩНО ПРИОБЩАВАНЕ НА НАРУ

Започна поредното издание на “Зимна школа за училищно приобщаване” на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ). Тази годината школата се провежда в периода 05-08.02 в комплекс Дива с.Чифлика, общ.Троян.

Събитието започна с пленарен доклад на проф.Владимир Радулов на тема: “Ролята на общообразователните учители в приобщаващото образование”. Проф.Радулов е единственият български участник при приемането на Декларацията от Саламнка за равния достъп до образование и обучението на хората със специални потребности по време на световната конференция на ЮНЕСКО през 1994г. Емануела Стоилова, гл.експерт от МОН също се включи в откриването на школата с поздравителен адрес.

В първият ден Калоян Дамянов, директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град и национален координатор на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование проведе панел на тема: “Функционалното оценяване при предоставяне на допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности”. По време на неговия панел беше представен и работен вариант на оценъчен въпросник свързан с функционалната оценка по ICF.

Във вторият ден от школата участниците работиха на тема свързана със сензорната интеграция и приобщаване на деца и ученици от аутистичния спектър с Анна Иванова, сензорен терапевт в РЦПППО-София-град. Тя направи практическа демонстрация на основни техники използвани в сензорна зала при работа с деца и ученици. В последния ден от школата ще бъде проведено и Общо събрание на организацията.

В тази годишното издание на школата се включиха над 100 участника от детски градини, училища и регионални центрове в цялата страна.