ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ-ОТВЪД НАРЕДБАТА

На 19.04 се проведе първия от серията безплатни уебинари организирани от НИОПП на тема "Приобщаващото образование: отвъд наредбата".

По време на интерактивната сесия д-р Калоян Дамянов запозна участниците с оновните концепции свързани с училищното образование, включително беше организирана виртуална обиколка в приобщаваща класна стая с нейните компоненти и стратегии за ефективно управление. Бяха зададени въпроси, свързани с администрирането на екипите за подкрепа на личностното развитие, за промените на формите на обучение, за комуникация с родителите. Разгледана беше общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и механизма за нейното предоставяне в детските градини и училища. В уебинара се включиха над 30 участника-спецалисти и родители от цялата страна.

Следващата тема на безплатните уебинари ще е "Помощници в обучението на децата със специални образователни потребности" с водещ Анна Янина, международен консултант в сферата на увреждането. Уебинарът ще се проведе на 18 май от 17.30.

Възможност за регистрация очаквайте скоро!