ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЕПИЛЕПСИЯ - РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ"

ПОКАНА

Асоциацията на родителите на деца с епилепсия (АРДЕ) Ви кани да вземете участие в Национална конференция на тема "Епилепсията - равни възможности", която ще се проведе на 10.10.2018г. от 9:00 в град хотел "София".

В конференцията ще вземат участие проф. Броуди, президент на Международното бюро по епилепсия, Анн Литъл, изпълнителен директор на Международното бюро по епилепсия, д-р Калоян Дамянов, директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София-град , Теодора Любенова - старши експерт в Министерството на труда и социалната политика и др.

Конференцията е в рамките на проекта "Равни шансове за подкрепа на деца и лица с епилепсия и техните семейства".

Програмата можете да намерите тук