ПЪРВО ОБУЧЕНИЕ В НОВИЯ ОФИС НА НАРУ

На 09.03.2019г. се проведе първото обучение в новия офис на НАРУ в София на ул. Георги Бенковски 57
Не случайно първата тема на която се проведе беше на тема: “Ефективна комуникация и взаимодействие с родителите”.
Много често диалогът между педагогическите специалисти и родителите се нарушава още повече в контекста на приобщаващото образование. В рамките на обучението участниците се запознават с основни стратегии за комуникация и подкрепа на семейството, както и за решаване на конфликтни ситуации без да бъде засегната никоя страна.
Водещ на обучението беше Анет Маринова, училищен психолог и клиничен социален работник в едно първите столични училища със сериозен капацитет в осъществяването на приобщаващо образование.