ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ: ВРЕМЕ Е ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСНАТА СТАЯ

Съставихме план за действие и предвидихме необходимите материали, които ще ни трябват през годината. Време е да помислим за мениджмънт на класната стая. Това е ключът към добре организирания клас и успешно преминаване през учебния материал през годината. 

Това не означава да напишете три листа с правила и да ги покажете на учениците още първия ден. По-скоро ги попитайте или направо предложете всеки да състави няколко правила, които смята, че трябва да се спазват в клас. Така заедно, ученици и учител, ще съставите правила, които да се спазват от всички. 

Проучванията показват, че учениците, които участват в изготвянето на правилата ги спазват и дори следят своите съученици, дали ги спазват.

Често се случва, в изследванията, учениците да съставят правила, които отговарят на очакванията на учителя.