ОБУЧЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕКИПИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

На 20.03.2017 г. (понеделник), НИОПП проведе обучение на директори на детски градини от област Стара Загора за дейността на екипите за подкрепа на личностното развитие.

В обучението се разглеждат практически моменти от приложението на Наредбата за приобщаващото обучение с практически казуси подадени от участниците.

Разгледаха се модели за организация на средата в детската градина и се предоставиха на участниците планове за подкрепа и протоколи от заседания на екипите, които могат да използват в своята практика.

За заявки за обучения и вашата детска градина или училище, може да се свържете с нас на 

тел. 0877 18 38 42
мейл: office@niopp.eu
          niopp@abv.bg