Обучават педагози да разпознават аутизъм още в градините

1500 педагози от детските градини ще бъдат обучени да идентифицират дефицитите в образователните потребности на децата. Това обяви заместник-министърът на образованието Деница Сачева, която участва в информационния ден, посветен на 2-ри април - Световен ден за информираност за аутизма.

Сачева отчете, че вече имаме Наредба за приобщаващо образование, реализират се инвестиции за повече ресурсни учители и повече педагози и психолози.

Заместник-министър Сачева подчерта, че приобщаващото образование е един от най-важните приоритети на МОН. По думите й остава предизвикателството за внедряване на дигиталните технологии за деца със специални образователни потребности.

Калоян Дамянов, експерт в образователните политики за деца изтъкна, че в момента все още преподаването в училище е фронтално, тоест - учителят застава пред класа и говори. Това е модел, който следва да бъде променен, не само за децата с аутизъм, но за всички деца, за да бъдат постигнати по-добри резултати. Въпреки трудностите 1 744 са ресурсните учители, които са на разположение в училище.

Аня Андонова, майка ветеран и основател на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър посочи, че все още липсва държавно делегирана социална услуга - ранната интервенция. Липсват мерки за трудовата реализацаия, мерки за подкрепа на работодателите.

Ключово за децата е ранният скрининг тест, както и идентифицирането на рисковете за бъдещи образователни затруднения.

Андонова заяви, че усилията сега насочени към изграждане на Център за професионално обучение на лица с аутизъм и Защитено жилище за хора с аутизъм. По време на дискусията стана ясно, че най-малкият пациент е едва на 11 месеца. Предстои да бъде открит дневен център в Плевен.

Специалистите отчитат, че на времето се е работило с деца над 3 годишна възраст, а сега границата е паднала на една годинка. Хубавото е, че родителите все повече чуват, все по-рано търсят консултация със специалист.

Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика изтъкна, че едно от 81 деца е с аутизъм.

В София има три центъра за работа с деца. Мотото на днешния ден е: "Живея във вашия свят, но по свой начин - да счупим бариерите на предразсъдиците!" .

Лицата на кампанията са Ники Кънчев, Елена Петрова, Калин Терзийски, а към каузата е привлечен и Владо Каролев и Ираван Хира, председател на Български форум на бизнес лидерите.

Източник: news.bg