Нов модел на финансиране на училищата

Нова схема за финансиране на училищата - не по бройка деца

 

Край на битката за ученици заради парите от държавата. Бюджетите нагоре средно с 4%.

 

Нов модел на финансиране на училищата, който трябва да сложи край на боя между училищата за приемане на възможно най-много ученици заради схемата "парите следват ученика", предлага министърът на образованието Красимир Вълчев.

 

От 1-ви януари финансирането вече няма да е само на база броя на учениците. Делигираните бюджети ще се определят от три разходни стандарта - на училището, на детето и на паралелката, обясни той предутатите от просветната комисия.

 

"Финансирането в момента зависи единствено от брояна учениците, когато горовим за ниво първостепенен разпоредител. На ниво община разпределението става въз основа на формила,която има за цел да отчете и специфичните особености на училищата и детските градини", обясни министърът. Промените, които се предвиждат в делегираните бюджети, са насочени към това да се балансира формулатаза разпределение. Средствата може да бъдат диференцирани на ниво община.

 

Увеличението ще е с 1 до 30 % от бюджета на училището на различните места. Но таванът по-скоро ще е изключение, а средно ще е 4 %. Промените, които предвиждаме, са насочени към това да балансираме формулата за разпределение, обясни министърът.

 

Отделно от това повече пари ще имаза училищата вмалките и отдалечените общини, където е по-трудно дасе привличат учители.

 

Допълнителни средства ще има и за училища и детски градини с концентрация на деца от уязвини групи и такива на родители с по-ниско образование. С тях се работи по-трудно и този труд трябва да бъде овъзмезден, каза Вълчев.

 

 

източник: в. 24 часа