НИОПП С ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВЕЛИНГРАД

На 31.03 /петък/, във Велинград се проведе обучение "Организация на допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищата и детски градини", обучител е д-р Калоян Дамянов, експерт по училищно приобщаване и директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град.

В обучението взеха участие около 60 училища и детски градини от Пловдив.

Също така по време на обучението, участие взе и зам. министърът на образованието и науката Мария Гайдарова от Службно правителство 2017.

Обсъждаха се промените по закона за приобщаващото образование. Със съдействието на д-р Дамянов директорите успяха да намерят решение на своите казуси и получиха отговори на своите въпроси.

Обсъдиха се и множество практики и начини, които да помогнат на децата със специални образователни потребности да участват активно в класните дейности.