НИОПП Е НАУЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

На 10.03.2017 г. се проведе първата екипна среща на обучителия екип на Национален институт за образование и приобщаващи политики.

В рамките на срещата бяха начертани практически насоки и актуални обучения, които ще предложи организацията за педагогически специалисти в цялата страна.

Крайната цел е да бъдат подпомогнати училищата и детските градини при приобщаването на деца и ученици с различни бариери за участие.

Основните програми на Института са насочени към умения за работа с различни групи деца със специални потребности, но в същото време и към деца в риск, деца с изявени дарби и други.

Периодично Институтът ще оповестява резултати от актуални свои изследвания. Много важен момент от работата на организацията е, че обучителите са доказани практици и изследователи в сферата на училищното образование.

Организацията е част от структурата на НАРУ, но е самостоятелно юридическо лице и освен квалификацията си поставя за цел провеждането на научни изследвания в сферата на образователното приобщаване.