НАРУ ПРОВЕДЕ ЛЯТНА ШКОЛА ЗА УЧИЛИЩНО ПРИОБЩАВАНЕ

Между 29.06 и 02.07 в гр.Несебър се проведе Лятна школа за училищно приобщаване. Това е седмото издание на школата, която събира специалисти в сферата на приобщаващото образование от цялата страна. В събитието участие взеха експерти от Министерство на образованието  и науката, регионални управления по образованието и регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Тази година в школата взеха участие 75 ресурсни учители, психолози, логопеди и други експерти в тази област.  Школата се откри от д-р Калоян Дамянов, директор на РЦПППО-София-град и г-жа Благовеста Борчева, държавен експерт в МОН. По време на школата г-жа Благовеста Борчева представи проект "Подкрепа за приобщaващо образование, Дейност 1. Модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици: Разработване и прилагане на модел за функционална оценка". Участниците имаха възможност да задават въпроси и да получат повече информация за дейностите по проекта. Темите на школата бяха "Практикум за подкрепа и обучение на деца и ученици с хиперактивност и дефицит на вниманието и проблемно поведение" с водещ д-р Цветомира Ангелова и "Съвременните тенденции в терапевтичната подкрепа‐ "мост" между терапия и приобщаващо образование" с водещ Анна Иванова.

Калина Христова и Лилия Кисьова от РЦПППО-София-град представиха „Методическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание на ученици със специални образователни потребности в първи гимназиален етап“ по Национална програма „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти“ на МОН. Всички участници в школата получиха безплатно издание на методическото ръководство за адаптиране на учебно съдържание.